รับทำ SEO ราคา

TOP 10 หน้าแรก Google
สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO หรือปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับผลการสืบค้นใน Keyword ที่ต้องการ
ชำระหลังจากอันดับติด TOP10 ไปแล้ว
เราจะทำการรักษาอันดับให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
หากต้องการรักษาอันดับในปีถัดไปจะต้องเสียค่าบริการรักษาอันดับปีละ 7,500 บาท
ราคา 15,000 บาท (ชำระงวดเดียวไม่มีการแบ่งจ่าย)


TOP 5 หน้าแรก Google
สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO หรือปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับผลการสืบค้นใน Keyword ที่ต้องการ
ชำระหลังจากอันดับติด TOP5 ไปแล้ว
เราจะทำการรักษาอันดับให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
หากต้องการรักษาอันดับในปีถัดไปจะต้องเสียค่าบริการรักษาอันดับปีละ 12,500 บาท
ราคา 25,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 2 งวด
งวดแรก (30%) เมื่อติดอันดับ TOP10 = 7,500.-
งวดที่ 2 (70%) เมื่อติดอันดับ TOP5 = 17,500.-


TOP 3 หน้าแรก Google
สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO หรือปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับผลการสืบค้นใน Keyword ที่ต้องการ
ชำระหลังจากอันดับติด TOP5 ไปแล้ว
เราจะทำการรักษาอันดับให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
หากต้องการรักษาอันดับในปีถัดไปจะต้องเสียค่าบริการรักษาอันดับปีละ 17,500 บาท
ราคา 35,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด
งวดแรก (30%) เมื่อติดอันดับ TOP10 = 10,500.-
งวดที่ 2 (30%) เมื่อติดอันดับ TOP5 = 10,500.-
งวดที่ 3 (40%) เมื่อติดอันดับ TOP3 = 14,000.-