สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO สามารถใช้บริการเราได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ส่งชื่อเว็บไซต์ และ Keyword ของท่านที่ต้องการจะทำ SEO มาให้กับทางเราเพื่อวิเคราะห์ความยากง่ายในการทำ SEO และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินราคาทำ SEO ให้กับทางเว็บไซต์ของท่านโดยมีช่องทางการส่งข้อมูลดังนี้
Email: bank303@hotmail.com
Line ID: 0878579450
Facebook : facebook.com/SIAMSEOSEM/

2. หลังจากส่งข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ความยากง่ายในการทำ SEO และประเมินราคาการทำ SEO แล้วทางเราจะทำการส่งใบเสนอราคาไปให้ทางอีเมลล์ หรือทางไลน์ ที่ท่านได้ใช้ในการติดต่อกับเราไว้

3. หากท่านตกลงทำ SEO กับเรา กรุณาส่งข้อมูลในการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน

4. ทางเราจะเรียกเก็บชำระค่าบริการหลังจากที่เว็บไซต์ของท่านติดอันดับที่ได้ตกลงกันไว้

5. หากไม่ชำระค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้ทางเราจะลดอันดับทันทีหลังจากครบกำหนดชำระภายใน 7 วัน