ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือพร้อมเพย์ โดยข้อมูลการชำระเงินจะถูกส่งไปหลังจากที่ทางเราได้ทำ SEO สำเร็จตามที่ได้ตกลงกันไว้ พร้อมยอดเงินที่ต้องชำระ ทางอีเมลล์ ไลน์ หรือ SMS ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับทางเรา